Anglie - Windsor

Windsor

(kopie u nás Hluboká n. Vltavou – ve Windsdorské gotice)

Windsorsý zámek se tyčí na křídovém útesu nad řekou Temží. Již 900 let patří k nejkrásnějším rezidencím a největším obývaným zámkům na světě. Je letním sídlem královské rodiny. Přítomnost královny oznamuje vlající královská zástava na tzv. Round Tower na prostředním nádvoří. Tato kulatá věž se nachází na uměle vytvořeném kopci, obklopeným velkým příkopem, výška věže je 23 m. Kromě prostředního nádvoří s kulatou věží, máme ještě spodní nádvoří, kde se nachází St. George´s Chapel (Kaple sv. Jiří – otevřeno mimo neděli), kde je pochován např. Jindřich VIII. A jedna z jeho 6 žen (Jane Seymour). Je zde též pochována Queen Mum (královna Matka), která zemřela ve Windsdoru 30. 3. 2002 ve věku 101 let. Ostatky byly převezeny do Londýna do Paláce Sv. Jakuba, kde bydlela, pohřeb měla ve Westminster Abbey v Londýně. Nyní odpočívá zde v rodinné kapli, po boku manžela Jiřího VI., který zemřel o 50 let dříve než Queen Mum. Windsor si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Anglie.

Windsor

Na spodním nádvoří se též koná v 11 hodin střídání stráží. Horní nádvoří je taktéž velice pěkné. Navštívíme tam Queen Mary´s Dolls house – Dům pro panenky se 40 pokoji, který obdržela jako dárek Queen Mary v roce 1924. Je vybudován v měřítku 1:12. Pracovalo na něm 1500 řemeslníků. Vše je funkční, např. v 5 koupelknách vodovodní kohoutky (horká + studená voda), výtahy atd. Najdeme tam miniaturní knihovnu, do které známí autoři napsali mikropovídky. Jeden z autorů, který odmítl napsat něco miniaturního byl G.B.Shaw. Napsal nepříliš omluvný dopis. Jemu je však toto jednání podobné. Jednoho dne půjčil svému příteli knihu. Po dlouhé době mu jeho přítel knihu vrátil v salátovém vydání s omaštěnými listy. G. B. Shaw nelenil, koupil v řeznictví uzenáče (makrelu) a zaslal ji dotyčnému příteli s dopisem, ve kterém napsal, že u posílá záložku, kterou si zapomněl ve vypůjčené knize.

Kromě zmiňovaného domu pro panenky navštívíme Státní apartmány – místo, které obývá královská rodina. Navštívit je můžeme jen v době nepřítomnosti královského dvora. Tyto apartmány utrpěly velkou pohromu v roce 1992. Dnes jsou však zcela opraveny. K čemu došlo osudného roku? V pátek 20. 11. 1992 bylo přesně 45 let od svatby Královny s vévodou z Edinburgu. V 11:45 spadla záclona na bodové světlo a došlo k jeho přehřátí a následnému vznícení záclon. Bylo to v soukromé kapli (Private Chapel), která se nachází za velice dlouhou halou (St. George´s Hall), která má délku 180 stop. Nacházel se tam i 150 stop dlouhý stůl, který byl rozebrán na jednotlivé části a vystěhován, aby neshořel. Požár byl obrovský. Teplota v Brunswick Tower dosahovala 820 stupňů Celsia. Požár hasilo celkem 250 hasičů, 39 hasičských sborů, spotřebovali 1,5 galonů vody. Hasili celkem 15 hodin až do druhého dne do 2:30 ráno. Při požáru bylo zničeno přes 100 pokojů na 5. podlaží. Oprava zámku trvala přesně 5 let a byla dokončena 20. 11. 1997 u příležitosti zlaté svatby Královny s vévodou z Edinburgu. Oprava stála 37 milionů liber. Královna částečně hradila opravdu z vysokých vstupů, které zde vybírá, ale ani to nestačilo. Rozhodla se tedy, že zpřístupní i Buskinghamský palác v Londýně za pouhých 15 liber na osobu. Tento druh podnikání se jí zalíbil a udělala z něj tradici. Každý konec léta je možno navštívit Buckinghamský palác za tento lidový peníz (srpen – říjen).

Uvnitř apartmánů též najdeme výstavu o tomto požáru. Citát správce Windsorského zámu o požáru (Jim Eastwood): „Fire is like an animal, looking for the easiest way to go. You have to think of it as a hungry animal. But this beast is different from other. The more you feed it, the hungrier it becomes.“

Citát královny Alžběty II., při slavnostním otevření zámku po 5 letech oprav: „I can´t begin to describe how much it means to us to have Windsor back and looking better than ever before. It´s perhaps the best anniversary present we could ever have wished for.“

Uvnitř apartmánů je spousta k vidění. Například zde můžeme najít kulku, která usmrtila admirála Nelsona v bitvě u Trafalgaru (1805). V dlouhé hale St. George´s Hall najdeme na stropu velké množství erbů. Jedná se o erby rodů, které byly povýšeny do rytířského stavu: některé erby jsou však prázdné. Jedná se o rod, který byl sice původně povýšen do rytířského stavu, ale později se královně nějakým způsobem znelíbil a byl degradován (degraded), abychom byli úplně přesní beheaded (dotyčná osoba byla o hlavu kradší) a místo erbu je zde prázdné místo.

Z oken se nám naskytne krásný výhled na dlouhý park, tzv. Long Walk (3 míle dlouhý). Při cestě na zámek si projdeme historické nádraží, které přopomíná 60 let vlády královny Viktorie (1897). Nad hlavami nám budou kroužit letadla z nedalekého letiště Heathrow, což je jedno z největších letišť na světě. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Anglie.

Prohlídka Windsoru - města...