Anglie - Stonehenge

Stonehenge

Jedna z největších prehistorických zajímavostí v Británii. Při stavbě pravděpodobně nejdříve vznikl kruhový val s příkopy (asi 3000 př. n. l.) kolem roku 2100 př. n. l. byl postaven kruh ze 60 „malých“ modrých kamenů (čedičových o hmotnosti 4 tuny, které byly dopraveny pravděpodobně z Walesu ze vzdálenosti 240mil/385km. Okolo roku 2000 př. n. l. byl postaven kruh vnější, mající průměr 30 metrů, skládal se ze 30 kamenných pilířů, které byly nahoře spojeny položenými kameny – většina z nich se zachovala, dokonce i horní položené kameny. Hmotnost těchto kamenů je až 45 tun, pro přesun těchto kamenů bylo zapotřebí 600 mužů. Oproti Avebury jsou tyto kameny opracovány. Později uvnitř vznikla podkova, která byla složena z 19 monolitů z nedalekého Marlborough (20 mil). Poslední fází bylo znovuuspořádání modrých kamenů uprostřed do podkovy, spolu se středovým – Oltářním kamenem. Stavba měla dvojí využití – jednak jako pohřebiště (dosud bylo prozkoumáno 300 hrobů), jednak jako kamenný kalendář - v den letního slunovratu 21. 6. vychází slunce od Heel Stone (Patní kámen) k Altar Stone (Oltářnímu kameni) a označuje tak poutní cestu k řece Avoně. Vznik této svatyně je dodnes obestřen rouškou tajemství. Původně se soudilo, že ji vybudovali Druidové (keltští kněží) – ti sem však přišli až 1000 let po jejím vzniku. Stonehenge si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Anglie.

Turistika a druidové

Stonehenge Oplocení Stonegenge bylo provedeno v roce 1978, dříve zde byl volný přístup. Zvažovala se stavba informačního centra, které se mělo nacházet ¾ míle odtud, cena informačního střediska měla být okolo 15 milionů liber, návrh se později zamítl. Masová turistika je jeden problém, druhým problémem je turistika novodobých Druidů – zejména v době letního slunovratu 21.6. Když se jejich počty vymkly z ruky, byly zakázáni, když zákazy nepomohly, setkali se se zástupy policie, když policie nebylo dostatek, byla posílena…atd. Každým rokem se zde koná konfrontace mezi policií a novodobými Druidy se v době letního slunovratu (21.6.). Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Anglie.