Anglie - Salisbury

Salisbury

Staré Salisbury alias Old Sarum bylo nepohodlné sídlo na příkrém kopci, s nedostatkem vody, pražilo do něj slunce a šlehal vítr, a tak duchovenstvo – které bylo navíc v té době na kordy s ostatními obyvateli hradu – požádalo roku 1220 papeže, aby se mohlo přesunout do nového Salisbury (které je dodnes oficiálně nazýváno Neš Sarum). Old Sarum se nachází 2 míle od nového města. Stará katedrála byla opuštěna a na novém místě postavena větší (1220 – 1258 v anglické gotice, její věž má výšku 404 stop či 123 metrů a je nejvyšší kostelní věží v Anglii – nebyla však postavena zároveň s katedrálou, ale až o 100 let později, v letech 1285 – 1325. S její hmotností si stavitelé nedělali příliš moc práce a tak v roce 1668 spočítal sir Chrisopher Wren, že se věž naklání o 29,5 palce (77 cm). Dalšímu naklánění sice zabránily Wrenovy spojovací tyče, ale akutní stav příliš nevyřešily a tento problém nebyl dodnes uspokojivě vyřešen. To, že se katedrála zachovala až dodnes je tak trochu zázrak, neboť její základy v bažinaté půdě jsou hluboké asi jen 4 stopy a střízlivé sloupy ze šedého mramoru se viditelně prohýbají pod tíhou, kterou nesou. Katedrála patří mezi nejkrásnější v Anglii, na stavbu bylo použito 70 000 tun kamene. Roční návštěvnost katedrály je 600 tisíc návštěvníků. Uvnitř najdeme např. středověké hodiny, pravděpodobně nejstarší fungující hodiny na světě. Jsou přibližně z roku 1386. Odbíjí pouze celé hodiny, jsou bez ciferníku a bez ručiček. V Chapter House (Kapitolním domě/knihovně) je řada zajímavých děl, mezi nimiž zaujímá čestné místo kopie Magny Charty z roku 1215 – součást anglické ústavy (1 ze 4 originálů). Salisbury si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Anglie.

Magna Charta

V letech 1189 – 1199, kdy vládl Richad I. Většinu z těchto deseti let strávil na křížových výpravách, v zajetí nebo ve válkách za hranicemi Anglie. V té době se v Anglii značně rozmohly zlořády mocných rodů, což zřejmě vedlo i ke vzniku legendy o Robinu Hoodovi, ušlechtilém zbojníkovi, jenž bohatým bral a chudým dával. Bratr Richarda Lví Sredce, král Jan Bezzemek (1199 – 1216), nejenže ztratil většinu francouzských držav, ale prohrál i v měření sil s anglickými barony. Ti jej v roce 1215 přinutili na louce u Runnymedu – kousek od Windsoru – podepsat Velkou listinu svobod (Magna Charta). 1 ze 4 originálů se nachází právě v této katedrále. Dvě ustanovení této významné listiny přetrvaly až do dnešních časů. Nikoho nelze uvěznit bez soudního projednání a soudy se nesmějí podplácet (u nás spíše platí neměly by se podplácet).

Salisbury

Dnešní město na soutoku řek Avon a Nadder je známo nejen pro svou katedrálu, ale též jako živé trhové město (trhy se zde konají 2 x týdně již 600 let – v úterý a sobotu). Dodnes si uchovalo středověký ráz. Je zde množství hrázděných domů a hostinců. Uličky jako např. Fish Row, Salt Lane, Butcher Row, Ox Row, Oatmeal Row poukazují na to, s čím se zde, v tomto tržním městě, obchodovalo.

Salisbury Plain

Pahorkatá planina o rozloze 405 km2 na sever od Salisbury, velkou část z ní spravuje ministerstvo obrany. Na toto území je zákaz vstupu, neboť zde probíhají vojenská cvičení. Nacházejí se tu i tajuplné instituce, např. výzkumné centrum v Porton Down, britský ústav pro výzkum chemických a biologických zbraní. I když Salisbury Plain je dnes kromě škaredých kasárenských obydlí, kde žijí rodiny vojáků, z velké části opuštěná, kdysi to byla hustě zalidněná oblast. Z doby kamenné, bronzové a železné se tu dochovala celá řada obydlí se stovkami pohřebišť. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Anglie.