Anglie - Bath

Bath

Město ležící v údolí řeky Avony, které má 85 000 obyvatel. Po více jak 2000 let se pojí historie tohoto města s horkými prameny a turistikou okolo nich. V roce 1988 bylo jmenováno UNESCEM jako místo světového dědictví (World Heritage site), jako jediné v Británii. Jako např. Florencii v Itálii, tak i Bath lze nazývat architektonickým pokladem Anglie. Bath si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Anglie.

Historie dokazuje, že okolí dnešního Bath, bylo již osídleno předtím, než sem přišli Římané a založili v roce 44 n. l. lázně. Legenda tvrdí, že město založil Keltský král Bladud okolo roku 500 př. n. l. (viz. legenda). Jisté však zůstává, že zde byli Římané mezi 1. a 5. stoletím n. l., kteří vybudovali lázně, po nich zde byli Sasové od roku 577 a došlo k úpadku lázní. V roce 944 byl na místě dnešního Abbey založen klášter. Rozkvět zažilo toto město v 18. století, kdy vody zdejších pramenů byly využívány k léčbě, což vedlo k rozvoji města a zejména k rozvoji výstavby, kterou dnes zde vidíme (v této době zde pracovali např. otec a syn Woodovi, kteří vytvořili překrásný půlkruh – Royal Crescent, Cirkus, náměstí Queen Square a další stavby). V této době byl Bath centrem anglické smetánky – místem setkání vědců, literátů, výtvarných umělců atd. Ti naštěstí měli dostatečné pochopení a finanční prostředky na to, aby zaměstnali vynikající architekty, kteří vytvořili některé dominanty města. Spisovatelům, kteří sm přijížděli zase vděčíme za to, že se Bath dostal jako dějiště do spousty románů, z nichž některé zde byly později natáčeny televizní společností BBC – např. The house of Elliott (česky: Salon Elliott).

Legenda o keltském králi, který se jmenoval Bladud: okolo roku 500 př. n. l. si tento možný následník trůnu přivezl ze Řecka nemoc – malomocenství a byl izolován od svého okolí. On však unikl ze zajetí do odlehlé části Anglie, kde se stal pasáčkem vepřů (v malé vesničce nedaleko dnešního Bath). Jednoho dne si všiml, jak jeho prasátka se spokojeně vyvalují v černém bahně okolo horkého pramene. Taktéž si časem všiml, že tento pramen zbavil prasátka všech nemocí a zranění. Následoval je tedy a zanedlouho byl ze své choroby taktéž vyléčen. Podle legendy se vrátil ke dvoru svého otce a později, když nastoupil na trůn vzdal hold léčivým pramenům a nechal okolo nich vybudovat lázně – dnešní Bath.

Je to pouze legenda, o které nevíme, jestli se skutečně odehrála. Co však víme je, že krátce po římském dobytí Británie v roce 43 n. l. byly vybudovány lázně, které byly po téměř 4 století centrem města. Po odchodu Římanů a příchodu Sasů však tyto lázně velice chátraly. V současné době se zde léčí nervové choroby (po mozkové mrtvici), kožní choroby, revmatismus.

Queen Square – navrhl John Wood st. (1704 – 1754). Je zde Jane Austen Centre.

The Cirkus – odvážný krok od typického čtvercového náměstí. Je to kruh 30ti domů, který navrhl John Wood st. Brzo po položení základního kamene však zemřel, proto jej dokončil stejně talentovaný syn. Plakety na některých domech připomínají známé osobnosti, které zde žily. Originálem při stavbě bylo Koloseum v Římě.

Royal Crescent – navrhl John Wood ml. (1728 . 1801), postaveno v letech 1767 – 1774, materiálem typický místní piskovec barvy medové. Je to první „crescent“ – půlměsíc, který byl kdy vybudován, později napodoben a obdivován lidmi z celého světa. Žádná část není shodná – liší se v malých detailech. No. 1(vpravo, přední budova) – muzeum, ukazující, jak se žilo okolo roku 1770. V tomto domě například pobýval vévoda z Yorku. V číslech 15 a 16 se lze ubytovat, protože se zde nachází hotel.

Bath Postal Museum – z tohoto místa byl 2.5.1840 odeslán první dopis na světě s poštovní známkou (Penny Black). Ve stejném roce byla odeslána i 1. pohlednice. Sám sobě ji zaslal Mr. Hook.

Pulteney Bridge – vybudován 1770 – 1773, je kopií mostu Ponde de Vecchio ve Florencii. Šířka je pouze 30 stop, jako jeden ze tří mostů na světě je po obou stranách lemován obchody. Pod ním se nachází kaskádovitý jez, který bývá středem kanoistických soutěží.

Bath Abbey – opatství nazývané „lucerna západu“ stojí na místě saského kláštera z roku 944, ve kterém byl korunován první anglický král Edgar v roce 973. Dnešní opatství (Abbey) bylo budováno od roku 1499 až do 1616. Bylo budováno podle návrhu biskupa z Bath a Wells (Oliver King), který ve snu viděl anděly stoupající a sestupující po žebříku do nebe. Nejpůsobivější je vyčištěná západní fasáda.

Ačkoliv Winchester byl prvním hlavním městem, dalo b se tvrdit, že kolébkou anglického národa byl Bath, protože to bylo právě v Bath, kde byl korunován 1. anglický král Edgar v roce 973 v Bath Abbey az přítomnosti arcibiskupů z Canterbury a Yorku. Pump Room and Roman Bath – Pump Room vyniká korintským sloupovím v průčelí z roku 1796. V 18. století to bylo centrum lázeňského života. Vlastní lázně však vznikly již mezi 1. a 5. st. n. l. Vybudovali je Římané. Jsou vlastně jedním největších památníků římské éry v Británii. I dnes lze prozkoumat množství průchodů a komor pod úrovní ulice, podzemní vytápěcí systémy, King´s Bath, Královy lázně, kam dodnes vtéká voda ze vzácného pramene o teplotě 46,5 stupně Celsia a to v množství ¼ miliónů galónů denně. Jsou to lázně pod širým nebem. Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Anglie.