Anglie - Oxford

Oxford

The city of dreaming spires (město dřímajících věží)

Jedno z nejznámějších měst v Anglii. Nachází se na soutoku Temže a Cherwellu. Temži zde nazývají Isis. Město má kolem 150 000 obyvatel. Je správním střediskem hrabství Oxfordshire. Vzdálenost od Londýna je 85 km. Kromě toho, že je zde známá univerzita, je tu i rozvinutý průmysl (např. automobilka Rover). Oproti Cambridge je živějším městem. High Street není v žádném případě pěší zónou. Prohání se po ní v pohodě patrové autobusy. Oxford si budete moci prohlédnout, vyberete-li si poznávací zájezd do Anglie.

Oxford

První zmínky o Oxfordu pochází již z roku 912. Jméno Oxford pravděpodobně vzniklo z historické skutečnosti – brodu přes řeku (osca´s ford – brod pro voly). Zakladatel není přesně znám a vše zastírá několik pověstí. Skutečností však zůstává, že klášterní školy zde vznikly již ve 12. století. Oxfordská univerzita byla oficiálně založena roku 1250. Je nejstarší v Anglii (starší než Cambridge). Dnes tu najdeme celkem 39 kolejí, na kterých studuje 16 000 studentů (130 národností). Zajímavostí může být, že až do roku 1870 se přednášející nesměli ženit. Za dobu působení zde vystudovalo pozdějších 22 ministerských předsedů. Ze známých osobností zde studovali např. Oscar Wilde, Bill Clinton (University College), Lewinská ne!!! (studovala jinde a úplně něco jiného), Tony Blair (St. John´s), Indira Ghándí, Margaret Thatcher (Somerville College), bývalý německý prezident Richard von Weizäcker, Rowan Atkinson (Mr. Bean – Queen´s College), z našich Petr Pikhart, či Ivan Poldauf. Od podzimu 2001 zde studuje dcera Billa Clintona – Chelsea. Zvolila si stejnou kolej, jako studoval její otec – University College.

Oxford

Výborné výsledky vychází z výborného vybavení, četných zahraničních kontaktů, vysoké úrovně přednášejících, ale zejména z vysoce individuálního přístupu ke studentům. Na některých kolejích připadají 2 studenti na jednoho vyučujícího. Podstata výuky spočívá v konzultacích a samostatném tvořivém studiu. Výuka trvá 24 týdnů (3 x 8 týdnů) = 3 semestry. 1 rok stojí 8500 GBP pro UK + EC, pro ostatní 12 000 – 14 000 GBP (starší údaj). Jednotlivé koleje mají odborné zaměření. Počet studentů na jednotlivých kolejích je v rozsahu 200 – 450 studentů.

Tradice ze 12. století: Kolem 12. století byl přísný řeholní život. Ranní mše o 5. hodině až po poslední večerní modlitbu. Průměrný věk v těchto dobách byl 30 let. Studia trvala 15 roků. V praxi to znamenalo, že student po získání diplomu napsal 1 či 2 knihy a zemřel. Nelehké podmínky, neustálé strádání a odříkání, časté nemoci a nezřídka i smrt provázely studentský život. S tímto souvisí i tato tradice: Jestliže student zemře během závěrečné zkoušky, tak všichni jeho spolužáci obdrží „výbornou“ jako kompenzaci otřesu, který museli prodělat.

St Antony´s College (zvaná Spy College, protože většina světových špionů studovala právě na této koleji)

Somerville College (zde studovala Margaret Thatcher)

St John´s College (zde studoval Tony Blair)

Oxford

Ashmolean Museum je nejstarší anglické veřejné muzeum – bylo založeno roku 1683. Obsahuje archeologické sbírky (starořecké, římské, egyptské…), historické vědecké pomůcky, výstavu evropského umění (najdeme zde např. i obrazy od Michelangela, Raphaela, Turnera, Vincenta van Gogha, Renoira či Cézanna). Při oslavách příchodu roku 2000 zde byla provedena krádež obrazu. Malíř: Paul Cézanne, název: Avers – sur – Oise (Městečko nad Paříží), cena: 3 miliony liber. Kopii tohoto obrazu si ve své hospodě v anglickém Coventry pověsil hospodský Nigel Ashby, který si předtím na internetu přečetl, že byl originál odcizen. Pod obraz napsal, že je na prodej za rozumné nabídky. Za necelé 2 hodiny byla v hospodě police, aby vyšetřila, jak Ashby přišel k obrazu. Odpověděl, že ho namaloval za půl hodiny a vtipně dodal, že by to i šimpanz dokázal. Tento hospodský se totiž amatérsky věnuje malířství: oxfordskému muzeu nabídl, že mu tento obraz prodá a spokojí se s milionem liber.

Carfax Tower – nachází se na křižovatce 4 ulic – Hight Street, Queen Street, Cornmarket Street, Saint Aldates Street. Název Carfax je pravděpodobně odvozen z latiny (od čísla 4 – počet ulic). Věž se soškami rytířů se datuje do 13. století a byla součástí kostela sv. Martina. V tomto kostele se zúčastnil jednoho křtu i Shakespeare. Dále po St. Aldates Street se nachází viktoriánská radnice a za ní The Museum of Oxford (historie, archeologie, architektura). Na náměstí Pembroke Square se nachází Pembroke College.

Oxford

Christ Church College – největší a nejmalebnější kolej (má největší nádvoří ze všech kolejí v Oxfordu). Byla založena roku 1525. Vystudovalo zde celkem 13 britských ministerských předsedů. Zajímavá je vstupní věž – Tom Tower – dílo Christophera Wrena, která obsahuje zvon - Great Tom – z roku 1680, váží 7 tun. Tento zvon zvoní 101-krát ve 21.05. Dříve zde studovalo 101 studentů a zvon je večer svolával. Kdo přišel pozdě musel platit vstupné. Zvonění znamenalo uzavření bran všech kolejí v Oxfordu, nejen této. Oxford se nachází 5 minut západně od Greenwiche, 21.05 je vlastně 9 hodin oxfordského času. Uvnitř koleje najdeme Christ Church Cathedral, což je nejmenší katedrála v Anglii, dále pak Christ Church Picture Gallery, která obsahuje např. díla italských mistrů z 15. – 18. století. V této koleji působil Lewis Carol, autor Alenky v říši divů (Alice in Wonderland). On byl profesorem matematiky, Alenka dcera děkana. Před několika lety se objevily teorie o tom, že Lewis Carol měl rád malé holčičky. Vtip: Jaký je rozdíl mezi pedagogem a pedofilem? Pedofil má děti opravdu rád.

Corpus Christi College – je nejmenší ze všech kolejí v Oxfordu.

Oriel College – se nachází na náměstí Oriel Square.

Merton College – která se nachází na Merton street, byla založena v roce 1264 a je jedna z nejstarších kolejí ve městě. My se nacházíme u kaple (Merton College Chapel). V koleji se nachází knihovna, která je nejstarší středověkou knihovnou, která se ještě pořád používá. Vzácné knihy jsou přikovány ke stolu řetězy, aby si je někdo nepůjčil domů, eventuelně je neukradl.

Examination Schools – koncem května a začátkem června jsou zde skládány závěrečné zkoušky a jsou zde vyhlašovány výsledky z těchto zkoušek. V ulici Merton Street se potom nachází spousta špuntů od šampaňského.

Magdalen College (vyslovováno Madlen) – je považována za nejkrásnější ze všech kolejí. Včetně zahrad a parku je to nejrozsáhlejší kolej ze všech kolejí v Oxfordu. Magdalen Bridge se nachází na říčce Cherwell.

Botanická zahrada – 380 let stará (založena roku 1621), nejstarší botanická zahrada v UK a jedna z nejstarších na světě. Rozloha 2 ha, vlastní více jak 8 000 druhů rostlin, které měly velký podíl na objevení penicilinu. Ve sklenících najdeme orchideje, palmy či kaktusy. Před několika lety se jim zde povedlo přetopit jeden ze skleníků. Výsledkem bylo, že jeden z kaktusů začal po mnoha letech kvést. Hned na to zde začali vybírat vstupné i mimo sezónu.

Queen´s College – kolej z roku 1340, na přelomu 17. a 18. století ji přestavěl Christopher Wren. V 18. století popsal Daniel Defoe tuto kolej jako nejkrásnější v Oxfordu. Studovalo zde mnoho panovníků, ale též např. Rowan Atkinson (Mr. Bean). Na oběd jsou zde studenti svoláváni trubkou (hluk z Hight St.), na vánoce je zde servírována kančí hlava, aby se připomněla událost, kdy bývalý student zneškodnil útočícího kance a to tak, že mu vrazil knihu od Aristotela přímo do chřtánů.

University College – založena v roce 1249, jedna z nejstarších (dnešní budovy však ze 17. století). Dle pověsti ji založil král Alfréd již v 9. století. V roce 1969 zde studoval americký prezident Bill Clinton a to politiku, ekonomii a filozofii. Od podzimu 2001 zde studuje jeho dcera Chelsea mezinárodní vztahy.

Radcliffe Kamera – (na náměstí Radcliffe Square) – 1. kruhová knihovna v UK, dnes již jen čítárna (ne pro veřejnost). Byla postavena v italském stylu. Slovo „camera“ znamenalo ve středověku místnost, Radcliffe bylo jméno lékaře. V podzemí se nachází sklady, ale i např. tunel do Bodleian Library. Kopule dosahuje výšku 46 metrů.

University Church of St. Mary the Virgin – výška věže 62 metrů, o nedělích se zde konají mše.

All Souls College – malá kolej, spíše výzkumný ústav, kde jsou pouze studenti postgraduálního studia (okolo 70).

Brasenose College – název pochází od klepátka na dveřích (brazen – bronzov, nose – nos), které dnes zdobí jídelnu v této koleji.

Oxford

Bodleian Library – 1602 založil Bodley na základech staré knihovny. Od 1610 je jednou ze 6 knihoven, která má oprávnění ke kopii každé knihy publikované v UK. Má 5,5 mil. Výtisků, 40 000 rukopisů. Je jednou z největších knihoven světa. Patří mezi nejstarší knihovny v Evropě. Délka regálů celkem je 12 mil. Dříve bylo povoleno pracovat jen ve dne (svíčky či olejové lampy byly nebezpečné). Clarendon Building – dříve sloužila pro Oxford University Press, od roku 1829 je však přemístěn do jiné budovy. Na budově nalezneme 9 můz a ve výklenku sochu Clarendona, podle něhož je budova pojmenována. Dnes je budova součástí Bodleian Library.

Oxford

Sheldonian Theatre – divadlo je používáno pro univerzitní účely, jako například při zápisech, při předávání akademických titulů, či při oslavách Encaenia, při kterých se předávají čestné akademické tituly. Během těchto oslav prochází průvod městem, kde všichni jsou ve slavnostních oblecích, včetně samotného kancléře. V tomto divadle jsou taktéž předčítány jednotlivé práce. Divadlo je postaveno ve stylu římském, autorem je Christopher Wren. Bylo to jeho první větší dílo, postavil jej v letech 1664-68, kdy působil jako profesor astronomie na univerzitě. Dle slov Isaaka Newtona byl Ch. Wren jedním z nejlepších geometrů své doby.

Hertford College – Bridge of Sighs – kopie Mostu vzdechů v Benátkách, tento však z roku 1914.

Nová knihovna (1936-9)

Museum of the History of Science – astronomické sbírky, navigační sbírky, navigační prostředky, matematické pomůcky, mikroskopy, fotoaparáty, hodiny, hodinky. Je zde např. Einsteinova tabule.

The Oxford Story – audiovizuální projížďka historií Oxfordu (zejména posledních osm století). Na těchto stránkách naleznete podrobně zájezdy do Anglie.